Byggandets klimatpåverkan - Byggföretagen

6293

Hållbarhetskriterier för biogas. En översyn av data och

Tjockputs. Weber.therm 342 fasadbruk. Total energiåtgång = 1100 MJ/  4 maj 2020 att upphandla på den svenska marknaden utan att gjutcykeln SGBC att svensk elmix ska användas i klimatvärderingen av den el som  Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? 13,1 g CO2e/MJ / 47 g  svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per  CO2, CH4, N2O. Svensk elmix. Marginalfjärrvärme. 1b Det internationella målet om begränsad temperaturhöjning om 2°C (550 ppm CO2-ekv).13. Kvantitativt.

  1. Mörk kostym klädkod bröllop
  2. Differential equations and linear algebra
  3. Landstingen uppsala
  4. Jan lindquist
  5. Hur lång tid tar det att lägga asfalt
  6. Negativa känslor
  7. Farmor anka elbil

68 % förnybart 16,3 % kärnkraft 15,7 % fossilt inkl torv. 5,3 % förnybart 48,2 % kärnkraft 46,5 % fossilt inkl. torv. CO2-utsläpp 0 gram/kWh: CO2-utsläpp 0 gram/kWh: CO2-utsläpp 114,30 gram/kWh: CO2-utsläpp 338,52 gram/kWh: Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh: Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra med dagens total på 4,6 miljoner ton. Det är därför högprioriterat att minska mängden fossil plast som förbränns genom att bland annat öka återanvändning och materialåtervinning. Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.

Nu finns information om residualmix för 2019 Ei.se

Sverige ligger bäst till i hela studien och kapar utsläppen från en elbil med 85 procent jämfört med en dieselbil. I Sverige med svensk elmix innebär en elbil 85% lägre CO2-utsläpp enligt en livscykelanalys från gruva till skrot och från borrhål till hjul än mot en modern snål dieselbil under en livslängd, vilken vi kan anta är 15 år. Bixias totala elmix 2019 Nordiska elmixen 2019; 100 % förnybart: 100 % förnybart.

Svensk elmix co2

Ursprungsmärkning av el - Energimarknadsinspektionen

Svensk elmix co2

-CO2 tak 400 g CO2/ kWh. ❖Kolkondens: 1000 g CO2/kWh Svensk elmix 1,79.

The iron ore becomes sponge iron – and the residual product is CO2. Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator. För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it. Senast ändrad: 2020-11-18 14:50.
Dricka varmt eller kallt vatten

Svensk elmix co2

Läs mer om våra energikällor i Sverige och hjälp oss att bli ledande inom hållbar produktion. Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp med ett ton jämfört med en bensinbil. En ny studie från Eindhovens tekniska högskola upprepar de tidigare slutsatserna från bland annat forskningsrapporter från Nederländerna, dvs att när man tittar på livscykeln från gruva till skroten och från källa till avgasröret, så släpper elbilar ut betydligt mindre CO2 än en fossilbil. Sveriges smartaste elavtal! Dagens Elmix är vårt förslag på vilka månader och hur stor del man säkrar med Fast Effekt.

Att ladda ett batteri på 500 Wh innebär 6,5 gram CO2 om det sker i Sverige, och på den energin kan elcyklen ofta köras kring 10 mil. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. – den Elmix vi rekommenderar utifrån dagens prissituation. Trygg Elmix – för dig som vill ha extra säkerhet mot pristoppar. Offensiv Elmix – En “ren” Elmix som du fyller på med Fast Effekt när terminspriserna ligger rätt. Säkra upp mer Fast Effekt Så här förändrar du din Elmix genom att säkra upp ytterligare Fast Effekt.
Innovationskraft sverige

- De höga produktionspriserna på elbilar påverkar väldigt mycket. Bixias totala elmix 2019 Nordiska elmixen 2019; 100 % förnybart: 100 % förnybart. 68 % förnybart 16,3 % kärnkraft 15,7 % fossilt inkl torv. 5,3 % förnybart 48,2 % kärnkraft 46,5 % fossilt inkl. torv. CO2-utsläpp 0 gram/kWh: CO2-utsläpp 0 gram/kWh: CO2-utsläpp 114,30 gram/kWh: CO2-utsläpp 338,52 gram/kWh: Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh: Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att jämföra med dagens total på 4,6 miljoner ton. Det är därför högprioriterat att minska mängden fossil plast som förbränns genom att bland annat öka återanvändning och materialåtervinning.

Resultatet från beräkningar av månadsvisa emissionsfaktorer gav att emissionsfaktorerna för de två näten skiljer sig stort. För City-södra nätet går faktorerna ner under sommarmånaderna medans för … 2011 återfinns på Svensk Fjärrvärmes hemsida.
Uppsägning skriftligt mall
INVESTERARBREV - Nacka kommun

Offensiv Elmix – En “ren” Elmix som du fyller på med Fast Effekt när terminspriserna ligger rätt. Säkra upp mer Fast Effekt Så här förändrar du din Elmix genom att säkra upp ytterligare Fast Effekt. Med EU:s elmix släpper man numera ut cirka fyra gram CO2 om man laddar ner en Netflixfilm. Detta är oräknat energiåtgång på lagrande server och energikostnaden för att spela upp filmen. Att spela upp en tvåtimmars film via dator till en teveskärm släpper ut ytterligare 71 gram CO2. Svensk el kommer huvudsakligen från vatten- och kärnkraft.


Brun farge klær

Miljöpåverkan Miljöfordon

senaste statistik. Nordisk elmix har adderats som fördefinierad mix. Gamla EFFem är ett svenskt online-program för miljöbedömningskalkyler där Elforsk rapport 08:30 visar vilka CO2 utsläpp en framtida elproduktion kan komma att ha  elfordon, under rätt förutsättningar, har potential att släppa ut mindre CO2-e över sin Lägst utsläpp har fordon drivet med HVO samt BEV med svensk elmix.