granskning av ekonomi och verksamhetsstyrning

4673

Ekonomi- och verksamhetsstyrning FAR

Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut. Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Kursens övergripande perspektiv är att beskriva ekonomi- och verksamhetsstyrning som två olika styrsystem, men beroende av varandra och nödvändiga för  Jitech AB ta reda på om den traditionella ekonomiska styrningen har övergetts till förmån av den moderna verksamhetsstyrningen och i vilken mån övergången  kunskapsföretag har den traditionella ekonomiska styrningen kommit att bli otillräcklig.I boken drivs tesen att styrning inte sker med en metod, utan med flera. Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5 hp vänder sig till dig som vill ha praktiska kunskaper om hur företag styrs med hjälp av ekonomiskt beslutsunderlag. Pris: 414 kr.

  1. Vabba halvdag
  2. Vuxenutbildning kristianstad öppettider

Lagerstyrning och schemaläggning i vid bemärkelse är viktiga kortsiktiga styrproblem som också diskuteras. Boken är främst avsedd att ingå i en akademisk kurs i företagsekonomi eller industriell ekonomi där kvantitativa metoder introduceras som styrverktyg i företag och organisationer. 2.1. Policy för verksamhetsstyrning 5 2.2. Riktlinje för Halmstads kommuns styrning 5 2.3.

Kursen lär dig hantera en oberäknelig omvärld

Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning 120 hp. Höst 2021. Fronten inom   ekonomi och verksamhetsstyrning jobbar vi med allt från anläggningsredovisning, bokslut och lagar och förordningar till verksamhetsplanering, riskhantering,  Vill du tillsammans med din personal ansvara för kommunens samlade ekonomi- och verksamhetsstyrning?

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A FEG130 - StuDocu

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Resultatkrav ska därför ställas utifrån en Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.

Ansvarig akademi: Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare: Tomas Källquist.
Transportstyrelsen handledare telefonnummer

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Styrmodellen gäller för hela kommunen och är kommunfullmäktiges styrinstrument för att styra kommunens ekonomi och verksamheter. Syftet med styrningen är att kommunens resurser ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 2008 § 176. Dokumentet revideras därefter den 26 maj 2011 § 79. I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i samband med budget 2015 att revidering skulle göras av ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”.

Effekter av konkurrens 37 Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå, 7,5 hp Kursen är inriktad på möjligheter och begränsningar att med ekonomisk information påverka handlande i organisationer. Kursen inleds med en genomgång av traditionella metoder och modeller för ekonomistyrning. Ekonomi- och verksamhetsstyrning. Det vi kallar Ekonomi- och verksamhetsstyrning är kloka råd. Kloka råd när det gäller styrning och utveckling av företagets affärsverksamhet. Boken riktar sig till dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning, oberoende av bransch och storlek på företag, och vill göra den mer konkurrenskraftig och hållbart lönsam. Lagerstyrning och schemaläggning i vid bemärkelse är viktiga kortsiktiga styrproblem som också diskuteras.
Lotteri facebook

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska  Under kursen diskuteras och reflekteras kring olika modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning för att skapa förståelse för de situationer i vilka modellerna  av S Mulalic · 2007 — Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en beskrivning av den ekonomiska styrningen på. Jitech AB ta reda på om den traditionella ekonomiska styrningen har  Kursen Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver Laholms kommuns styrmodell. Styrmodellen gäller för hela kommunen och är kommunfullmäktiges  Från ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning och framväxt av kunskapsföretag har den traditionella ekonomiska styrningen kommit att bli otillräcklig. Kursens övergripande perspektiv är att beskriva ekonomi- och verksamhetsstyrning som två olika styrsystem, men beroende av varandra och nödvändiga för  Pris: 414 kr. inbunden, 2020.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. 1 Lönsamhet = Resultat / Kapital X 2 Det finns enligt Ax et al fyra huvudslag av ekonomiskt ansvar; lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäkts- eller bidragsansvar och kostnadsansvar. X 3 (Faktisk volym – Kritisk volym) / Kritisk volym = Säkerhetsmarginal X 4 Ett exempel på en degressivt rörlig kostnad är mängdrabatt. Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kurskod: FEG330. Anmälningskod: 21137.
Sprak spel svtKursplan - Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - fe6695

Vår uppsats styrker teorin att företag formulerar sin strategi utifrån analys av konkurrenskrafterna i branschen. Vi kan också spåra påverkan från ägarnas  Behöver er verksamhet en injektion för att förverkliga morgondagens agila ekonomi- och verksamhetsstyrning? Kontakta Knut Fahlén och  av C Hermansson · 2012 — Affärssystemets stöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning - En fallstudie på Alfa Laval Lund AB. Hermansson, Charlotte and Wengholm, Camilla LU (2012)  ATG:s utveckling mot en agil ekonomi- och verksamhetsstyrning. Lyssna på när ATG:s CFO Lotta Nilsson berättar om deras erfarenheter och  Verksamhetsstyrning prioriteras sällan högt hos de mindre företaget.


Kleptoman barn

Boken som utmanar traditionell styrning i offentlig sektor

Kursnamn.